Instrucións, modelos de certificados e xustificacións de programas de cooperación (TR351A, TR351B, TR352A, TR352B, TR352D)

Compártao :

Compartir
Data de actualización: 14 novembro 2022

Instrucións

Modelos certificados para o pagamento

TR351A - Entidades locais

TR351B - Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local

TR352A 2021 - Programas de Cooperación entidades sen ánimo de lucro

TR352A 2022 - Programas de Cooperación entidades sen ánimo de lucro

TR352B - Axentes de Emprego e Unidades de Apoio

Modelos certificado para a solicitude

Entidades locais - TR351A

Axentes de emprego e desenvolvemento local - TR351B

Modelo de certificado de recepción de fondos

Modelos verificación expedientes

Instrución do procedemento de selección para entidades locais (TR351A)