Instrucións, modelos de certificados e xustificacións de contratación RISGA

Compártao :

Compartir
Data de actualización: 23 abril 2021

Modelos certificados para o pagamento

Entidades locais - TR351F

Modelos certificados para a solicitude

Entidades locais - TR351F

Modelos certificados de recepción de fondos

Entidades locais - TR351F

Modelos verificación expedientes

Entidades locais - TR351F

Instrución do procedemento de selección para entidades locais - TR351F