Directorio

Compártao :

Compartir

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela

Conselleira

Secretaría Xeral Técnica

 • José Ramón Pardo Cabarcos
  Secretario xeral técnico 
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 675
 • Correo-e: sxt.emprego.igualdade@xunta.gal

Secretaría Xeral da Igualdade

 • Susana López Abella
  Secretaria xeral
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 957 691
 • Correo-e: igualdade@xunta.gal

Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

 • Covadonga Toca Carús
  Secretaria xeral  
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 666
 • Correo-e: sx.emprego@xunta.gal

Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego

Dirección Xeral de Relacións Laborais

 • Elena Mancha Montero de Espinosa
  Directora xeral
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 809
 • Correo-e: dx.relacionslaborais@xunta.gal

Dirección Xeral de Formación e Colocación

Gabinete da consellería  

Gabinete de comunicación

 • Juan Capeáns Garrido
  Xefe de prensa
 • Tel.: 881 995 820
 • Almudena Fariña Gato
  Coordinadora de prensa
 • Tel.: 881 995 822
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Correo-e: prensa.emprego.igualdade@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial de A Coruña
  • Gregorio Hernández, 2-4
   15011 A Coruña
  • Tel.: 981 182 494 
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, nº 70
   27071 Lugo
  • Tel.: 982 889 599 
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Avenida da Habana, 79
   32071 Ourense
  • Tel.: 988 386 819
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Rúa Concepción Arenal, 8
   36201 Vigo
  • Tel.: 986 817 041