GalegoCastellano
Centros especiais de emprego

Os centros especiais de emprego son aqueles que realizan un traballo produtivo, participando regularmente nas operacións do mercado e tendo por finalidade asegurar o emprego remunerado e a prestación dos servizos de axuste persoal e social que requiran os seus traballadores con discapacidade, á vez que sexa un medio de integración do maior número de persoas con discapacidade ao réxime de traballo normal.

Compártalo :

Compartir

Como mínimo, o 70 por cento do seu cadro de persoal estará constituido por traballadores con discapacidade, sen que se computen para estes efectos o persoal dedicado á prestación dos servizos de axuste persoal e social.

Asesoria virtual de centros especiais de emprego

Documentos relacionados
Contactos relacionados
  • Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

    Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Planta baixa - 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
    Teléfono: 981 957 747 - 981 957 746
    Correo-e: rexistro-cee@xunta.gal