GalegoCastellano
Sociedades laborais

As sociedades laborais son sociedades de natureza mercantil, anónimas ou de responsabilidade limitada, que contan cun capital social pertencente de xeito maioritario ás súas persoas socias traballadoras.

Compártalo :

Compartir

Cumpren as seguintes condicións:

  • Que a maioría do seu capital social sexa propiedade dos seus traballadores indefinidos
  • Que ningunha das persoas socias sexa titular de máis dun terzo do capital social (coas excepcións previstas na lei)
  • Que o número de horas-ano realizadas polos traballadores indefinidos non socios sexa superior ao 49 por cento das horas-ano traballadas polo conxunto dos socios traballadores (non se computa o traballo realizado por traballadores con discapacidade superior ao 33%)

 

Documentos relacionados
Contactos relacionados
  • Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

    Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Planta baixa - 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
    Teléfono: 981 957 747
    Correo-e: rexistro-sociedadeslaborais@xunta.gal