Entidades adscritas

Compártao :

Compartir

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

 • Mª Adela Quinzá-Torroja García 
  Xerente
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 625
 • Correo-e: issga.direccion@xunta.gal

Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo

 • Rosanna López Salgueiro
  Directora xerente
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 298
 • Correo-e: xerencia@fpgft.gal

Consello Galego de Relacións Laborais

 • Rúa Algalia de Abaixo, 24 - 15781 Santiago
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 541 601
 • Correo-e: info.cgrl@xunta.gal