Convocatoria de probas de competencias clave

16ª convocatoria de competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e de cualificación

Compártao :

Compartir

Competencias clave para o ano 2022

Resolución do 7 de febreiro de 2022 - DOG do 16 de febreiro de 2022-, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Resolución do 5 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas para participar nas probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación. 

Resolución do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para participar nas probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación

Lugar de realización das probas: prevese que sexa no recinto feiral da Fundación Semana Verde  en Silleda (Pontevedra)

Datas previstas para a realización das probas: prevese que teñan lugar o día 25 de xuño de 2022

Aviso importante: a través desta páxina web irase actualizando información sobre a distribución de aspirantes por días e por portas, así como calquera outra información e/ou recomendación que sexa necesaria.

Máis información

Teléfonos: 981 546 856/881 999 286
Correo electrónico: ctb.igcualif@xunta.gal

Documentos relacionados
  • Vías de acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional
  • Calendario 2022
  • Instrución para determinar a titulación requirida ao persoal docente para a impartición de accións formativas de competencias clave