Convocatoria de probas de competencias clave 2023

17ª convocatoria de competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación

Compártao :

Compartir

Resolución do 22 de novembro de 2022 – DOG do 10 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

A resolución contén os seguintes anexos:

 • Anexo I Solicitude. Procedemento TR306A
 • Anexo II Calendario previsto do procedemento
 • Anexo III Requisitos formativos de acceso aos certificados de profesionalidade
 • Anexo IV Exencións ás probas de avaliación na competencia de lingua galega
 • Anexo V Validacións das competencias por ter superados estudos regrados
 • Anexo VI Certificados de profesionalidade que requiren a competencia en lingua estranxeira

Prazo de presentación de solicitudes: do 11 de xaneiro ao 10 de febreiro de 2023

Modelo de solicitude: TR306A - Probas de competencias clave

Recomendacións xerais sobre a presentación da solicitude

 • Para identificarse debe xuntar copia do DNI ou NIE ou senón autorizar a súa consulta no formulario de inscrición, e no caso de identificación co pasaporte, hai que achegar necesariamente copia coa solicitude (ver artigo 6.a da Resolución).
 • No caso de presentarse ás probas dos dous niveis de cualificación 2 e 3, só é necesaria unha única solicitude.
 • NON solicitar competencias aprobadas en anteriores convocatorias; consultar “Busca de resultados das probas”.
 • Preferiblemente, presentar a solicitude por vía electrónica, para o que debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia: Chave 365, DNI electrónico ou certificados dixitais (artigo 5.2 da resolución de convocatoria):
 • Para a presentación electrónica debe seguir os seguintes pasos:
  • Acceder á sede electrónica a través da ligazón https://sede.xunta.gal/portada e buscar o formulario de solicitude do procedemento TR306A – Probas de competencias clave
  • Dentro da pestana “Presentación” premer na icona “Tramitar en liña”
  • Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación, asinar, presentar e obter recibo
 • No caso de solicitudes cubertas a man:
  • prégase claridade nos datos;
  • é necesario indicar o número de DNI, NIE ou pasaporte;
  • non esquecer asinar a solicitude;
  • prégase presentar a solicitude o antes posible.

Calendario previsto


Datas

Prazo de presentación de solicitudes1 mes contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia
Publicación da lista provisional de persoas admitidasAproximadamente 1 mes despois do remate do prazo de presentación de solicitudes
Presentación de alegacións4 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación da lista provisional
Publicación da lista definitiva de persoas admitidas1 semana despois da finalización da presentación de alegacións
Realización das probasPrevisiblemente na 2ª quincena de maio
Publicación dos resultados provisionais das probasAproximadamente 1 mes desde a realización das probas. Os resultados provisionais serán publicados na web da Consellería
Presentación de reclamacións4 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación dos resultados provisionais
Publicación dos resultados definitivos das probas1 semana despois da finalización da presentación de reclamacións

Lugar de realización das probas: prevese que sexa no Recinto feiral da Fundación Semana Verde en Silleda (Pontevedra).

Aviso importante: a través desta páxina web irase actualizando a información que sexa necesaria.

Máis información

Teléfonos: 981 546 840 / 981 546 843 / 981 546 845 / 981 546 854 / 981 546 858

Correo electrónico: ctb.igcualif@xunta.gal

Documentos relacionados