Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas (TR301K)

Compártao :

Compartir

Convocatorias públicas e execución das accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas, xestionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través das súas xefaturas territoriais (procedemento TR301K). 

Documentos relacionados
  • Relación de accións formativas incluídas no Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Consellería de Emprego e Igualdade que está previsto impartir durante os anos 2021 e 2022
  • Instrución sobre criterios a aplicar para a autorización do uso de aula virtual na impartición de especialidades formativas