Centros integrados dependentes da Consellería
 • CIFP Santiago
 • CIFP Sta. María de Europa-Ourense
 • CIFP Coia-Vigo

 

Compártao :

Compartir

 

CIFP Santiago

Información de contacto

Provincia:   A Coruña
Concello:   Santiago de Compostela
Rúa:   San Paio do Monte, s/n
Código postal:   15898
Teléfono:   881 867 650
Fax:   881 867 661

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Informática e deseño
 • Debuxo
 • Multiusos
 • Metodoloxía didáctica

Talleres interiores

 • Carpintaría
 • Vernizado e acabado
 • Mecanizado por control numérico
 • Forestal
 • Agraria
 • Laboratorio polivalente de análise de solos e plantas
 • Colocación de pedra

Talleres exteriores

 • Invernadoiros
 • Terreos de prácticas de cultivo e plantación

Outros servizos

 • Biblioteca

Oferta formativa

Imparte cursos das seguintes familias profesionais:

Agraria

 • Aproveitamentos forestais
 • Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais
 • Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes
 • Agricultura ecolóxica
 • Repoboacións forestais
 • Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes
 • Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería

Madeira, moble e cortiza

 • Instalación de elementos de carpintería
 • Acabados de carpintaría e moble
 • Proxectos de carpintaría e moble
 • Traballos de carpintaría e moble
 • Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintaría e moble

Seguridade e medio ambiente

 • Interpretación e educación ambiental
 • Control e protección do medio natural

Servizos socioculturais e á comunidade

 • Docencia da formación para o emprego

Industrias extractivas

 • Colocación de pedra natural

Outras actividades formativas

 • Cursos de formación profesional dirixida prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas (simulador forestal, maquinaria forestal, poda en altura etc.)

Centro Integrado

O Centro de Formación Profesional de Santiago de Compostela é un centro integrado. Este tipo de centros imparten as ofertas formativas relativas aos títulos e certificados de profesionalidade referidas ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Ofértanlles ás persoas traballadoras desempregadas e ocupadas programas de formación estreitamente vinculados cos principais sectores produtivos que demandan cualificacións profesionais en Galicia.

Ademais de ofrecer programas de formación en diferentes modalidades de FP deben manter unha estreita conexión cos centros de traballo e desenvolven actividades de innovación e desenvolvemento da FP, de formación do profesorado, de avaliación da competencia e de información e orientación profesional.

Programación formación inicial ou regrada

 • Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural

CIFP Sta. María de Europa-Ourense

Información de contacto

CIFP Santa María de Europa

Provincia:   Ourense
Concello:   Ourense
Rúa:   Praza da Lexión, 16
Código postal:   32002
Teléfono:   988 788 629 / 988 788 630
Fax:   988 788 642
Email:   cifpeuropa.ourense@xunta.gal

Centro de Formación Valverde (Allariz)

Provincia:   Ourense
Concello:   Allariz
Rúa:   Valverde 9d
Código postal:   32667
Teléfono:   988 788 424
Fax:   988 788 425
Email:   cifpeuropa.ourense@xunta.gal

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Informática
 • Deseño gráfico
 • Auxiliar de axuda a domicilio
 • Formador ocupacional
 • Aulas teóricas

Talleres interiores

 • Carpintaría metálica e de PVC
 • Máquinas ferramentas
 • Programador máquinas ferramentas con CNC
 • Oleiro ceramista
 • Carpintaría ebanistaría
 • Mecánica. Electricidade e electrónico de vehículos
 • Frío e climatización
 • Electricidade
 • Fontanaría
 • Instalador de gas e calefacción

Talleres exteriores

 • Invernadoiros
 • Terreos de prácticas

Outros servizos

 • Biblioteca
 • Salón de xuntas
 • Cafetaría

Oferta formativa

Imparte cursos das seguintes familias profesionais:

Agraria

 • Xardinaría

Artesanía

 • Oleiro ceramista

Automoción

 • Mecánico vehículos lixeiros
 • Electricista electrónico de vehículos

Servizos socioculturais e á comunidade

 • Formación ocupacional

Servizos ás empresas

 • Técnico auxiliar en deseño gráfico

Edificación e obras públicas

 • Fontaneiro
 • Instalador de calefacción e auga quente sanitaria
 • Instalador de gas

Fabricación de equipos electromecánicos

 • Electricista industrial
 • Preparador programador máquinas ferramentas con CNC
 • Torneiro fresador

Industria pesada e construción metálicas

 • Carpinteiro metálico e de PVC

Industrias da madeira e a cortiza

 • Carpintaría
 • Ebanista

Montaxe e instalación

 • Frigorista
 • Instalador de climatización
 • Electricista de edificios

Servizos á comunidades persoais

 • Auxiliar de axuda a domicilio

Mantenemento e reparación

 • Electromecánico de mantenemento 

CIFP Coia-Vigo

Información de contacto

Provincia:   Pontevedra
Concello:   Vigo
Rúa:   Rúa Baiona, 28 (Polígono Coia)
Código postal:   36209
Teléfono:   886 110 905 / 886 110 908
Fax:   886 110 916

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Metodoloxía didáctica
 • Informática

Talleres interiores

 • Mecanizado / CNC
 • Soldadura polivalente
 • Chapista - pintor automóbiles
 • Automatismos electro-pneumáticos
 • Electricidade - Electrónica polivalente
 • Automatismos electro-hidráulicos

Oferta formativa

AFD e C.S.

Imparte cursos das seguintes familias profesionais:

 • Electricidade e electrónica
 • Enerxía e auga
 • Fabricación mecánica
 • Instalación e mantemento
 • Formación e educación
 • Transporte e mantemento de vehículos