Centros de Formación Profesional Ocupacional

Compártao :

Compartir

CFO de Ferrol

Información de contacto

Provincia:   A Coruña
Concello:   Ferrol
Rúa:   Avda. do Mar, 35-37
Código postal:   15406
Teléfono:   881 930 262
Fax:   881 930 286
Email:   centro.formación.ocupacional.ferrol@xunta.gal

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Aula Magna
 • Aula de informática
 • Aula de docencia e RR HH
 • 5 aulas teóricas

Talleres

 • Taller de soldadura
 • Taller de construcións metálicas
 • Taller de fontanería-calefacción e gas
 • Taller de mecánica
 • Taller de hidráulica-pneumática
 • Taller de electrónica e comunicacións
 • Taller de electricidade

Oferta formativa

Imparte cursos das seguintes familias profesionais: 

 • ADG (Administración e xestión)
 • AGA (Agraria)
 • ELE (Electricidade e electrónica)
 • ENA (Enerxía e auga)
 • FCO (Formación complementaria)
 • FME (Fabricación mecánica)
 • IFC (Informática e comunicacións)
 • IMA (Instalación e mantemento)
 • SSC (Servizos socioculturais e á comunidade)

CFO de Lugo

Información de contacto

Provincia:   Lugo
Concello:   Lugo
Rúa:   Paseo do Estudantes, 33
Código postal:   27002
Teléfono:   982 828 363
Fax:   982 828 365

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Salón de actos
 • 11 aulas teóricas
 • 2 aulas-taller

Talleres

 • Construcións metálicas
 • Soldadura
 • Fontanaría e renovables
 • Frío e climatización
 • Automoción

Outros servizos

 • Biblioteca e sala de xuntas
 • Botiquín

Oferta formativa

Imparte cursos das seguintes familias profesionais:

Administración e xestión

 • Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Agraria

 • Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría
 • Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

Edificación e obra civil

 • Levantamentos e replanteos

Electricidade e electrónica

 •     Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial
 •     Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos
 •     Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Enerxía e auga

 •     Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Fabricación mecánica

 •     Soldadura con electrodo revestido e TIG
 •     Soldadura oxigás e soldadura MIG-MAG

Informática e comunicación

 •     Sistemas microinformáticos
 •     Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos
 •     Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

Instalación e mantemento

 •     Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación extracción
 •     Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
 •     Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
 •     Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

Servizos socioculturais e á comunidade

 •     Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
 •     Docencia da formación profesional para o emprego

Transporte e mantemento de vehículos

 •     Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares
 •     Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos
 •     Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos 

CFO de Viveiro

Información de contacto

Provincia:   Lugo
Concello:   Viveiro
Rúa:   Misericordia, 30
Código postal:   27850
Teléfono:   982 828 382
Fax:   982 828 385

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Fontanaría e electricidade
 • Mecánica industrial
 • Informática e deseño
 • Topografía

Aulas-taller

 • Electrónica
 • Control numérico (CNC)

Talleres interiores

 • Fontanaría, calefacción e gas
 • Mecánica industrial
 • Electricidade

Oferta formativa

Imparte cursos das seguintes familias profesionais:

 • Servizos ás empresas
 • Edificación e obras públicas
 • Fabricación de equipos electromecánicos
 • Montaxe e instalación
 • Mantenemento e reparación
 • Produción, transformación e distribución de enerxía e auga

Os cursos de programación normal polo centro son os seguintes:

 • Deseño e modificación de planos 2D e 3D
 • Fontaneiro
 • Instalador mantedor reparador de calefacción e auga quente
 • Cálculo de estruturas planas e espaciais de formigón
 • Auxiliar técnico de topografía
 • Especialista en topografía electrónica
 • Práctico en topografía para obra urbana
 • Electricista industrial
 • Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC
 • Instalador de equipos e sistemas de comunicación
 • Mecánico de mantenemento
 • Instalador de sistemas fotovoltaicos e eólicos

Outras actividades formativas: 

 • As súas instalacións permiten o desenvolvemento doutras especialidades formativas (electricista de edificios, instalador de gas, axustador mecánico...)
 • Conta, ademais, con dotacións de equipos móbiles para a impartición, en localidades con instalacións axeitadas, de diversos cursos (ebanista, xardineiro, albanel, camareiro...)

Escola de FP Marítimo-Pesqueira de Bueu

Información de contacto

Provincia:   Pontevedra
Concello:   Bueu
Rúa:   Pazos Fontenla, 10B
Código postal:   36930
Teléfono:   886 151 093
Web:   http://www.edu.xunta.es/centros/maritimabueu

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Aula Navegación
 • Aula Xeral
 • Aula polivalente
 • Aula FOBA

Talleres interiores

 • Soldadura
 • Motores
 • Seguridade marítima

Outros servizos

 • Almacén de Salvamento marítimo no peirao de Bueu

Oferta formativa

Mariña Mercante
Títulos profesionais:

 • Patrón/oa portuario/a
 • Mariñeiro/a de ponte
 • Mariñeiro/a de máquinas

Certificados de especialidade:

 • Formación Básica en Seguridade
 • Formación Básica en Protección Marítima
 • Buques de Pasaxe

Pesca
Títulos profesionais:

 • Patrón/oa costeiro/a polivalente
 • Patrón/oa local de pesca
 • Mariñeiro/a pescador

Formación Sanitaria

 • Formación Sanitaria Específica Inicial
 • Formación Sanitaria Específica Avanzada

Outros

 • Inglés Técnico Marítimo, nivel II
 • Inglés Técnico Marítimo, nivel I

Plan FIP

 •     MAPN0410 Operacións en Transporte Marítimo e Pesca de Baixura
 •     FMEC0110 Soldadura con Electrodo Revestido e TIG
 •     FMEC0210 Soldadura Oxigás e Soldadura MIG/MAG

Centro de Formación de Labañou

Información de contacto

Provincia:   A Coruña
Concello:   A Coruña
Rúa:   Maestro Anta, edf. Herradura, P.11
Código postal:   15011
Teléfono:   881 881 566
Fax:   881 881 576

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Multiusos

Oferta formativa

Imparte cursos da familia profesional Servizos Socioculturais e á Comunidade:

 • Docencia da formación profesional para o emprego

Centro de Novas Tecnoloxías (Santiago)