Recoñecemento da experiencia profesional

A través do Real decreto 1224/2009 do 17 de xullo establécense o procedemento e requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os efectos desa avaliación e acreditación de competencias.

ver máis
Este procedemento está cofinanciado pola Unión Europea, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020. Obxectivo temático "Conseguir unha educación de calidade" para así poder obter un maior número de persoas avaliadas que reciben unha acreditación das súas competencias profesionais.

Compártao :

Compartir

Convocatoria de 2022

Cualificación profesional de Amarre de portos e monoboias e UC0010_1: Contribuír ás operacións de cuberta nunha embarcación pesqueira

Cualificación profesional de Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

Cualificación profesional de Vixilancia e Seguridade Privada

Outras cualificacións profesionais non convocadas

Listaxe de persoas candidatas excluídas