Recoñecemento da experiencia profesional

A través do Real decreto 1224/2009 do 17 de xullo establécense o procedemento e requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os efectos desa avaliación e acreditación de competencias.

ver máis
Este procedemento está cofinanciado pola Unión Europea, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020. Obxectivo temático "Conseguir unha educación de calidade" para así poder obter un maior número de persoas avaliadas que reciben unha acreditación das súas competencias profesionais.

Compártao :

Compartir

Convocatoria de 2021 

 

 

Cualificación profesional de Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural

Fase de avaliación:

Cualificación profesional de Socorrismo en instalacións acuáticas e/ou espazos acuáticos naturais

Cualificación profesional de Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Cualificación profesional de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Fase de avaliación: do 1 de xullo ao 30 de setembro

Cualificación profesional de Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Fase de avaliación: do 1 de xullo ao 30 de setembro