Competencias clave

15ª convocatoria de competencias clave para o acceso aos cursos formativos de certificados de profesionalidade

Compártao :

Recordatorio 

Segundo a disposición adicional segunda da Resolución do 26 de febreiro do 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación, as circunstancias actuais poderían supor a necesidade de distribuír as persoas participantes por días/portas vinculados á provincia ou área sanitaria á que pertenzan, polo que é preciso ter actualizada a información dos concellos de procedencia. Por este motivo, non se reactivarán as solicitudes presentadas no ano 2020 e polo tanto cómpre que toda persoa que queira participar no procedemento deba realizar unha nova solicitude, conforme ao establecido no artigo 6 da antedita resolución. 

Resolución do 26 de febreiro de 2021 -DOG do 5 de marzo de 2021- da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación:

A resolución contén os seguintes anexos:

 • Anexo I Solicitude. Procedemento TR306A
 • Anexo II Calendario previsto do procedemento
 • Anexo III Requisitos formativos de acceso aos certificados de profesionalidade
 • Anexo IV Exencións ás probas de avaliación na competencia de lingua galega
 • Anexo V Validacións das competencias por ter superados estudos regrados
 • Anexo VI Certificados de profesionalidade que requiren a competencia en lingua estranxeira

Lugar de realización das probas: prevese que sexa no Recinto feiral da Fundación Semana Verde en Silleda (Pontevedra).

Datas previstas para a realización das probas: prevese que teñan lugar a finais do mes de xuño sempre atendendo as recomendacións que as autoridades sanitarias establezan.

Recomendacións sobre a presentación da solicitude:

Preferiblemente, presentar a solicitude por vía electrónica, para o cal siga os seguintes pasos:

 1. Deben acceder á sede electrónica a través da seguinte ligazón https://sede.xunta.gal e cubrir o formulario de solicitude do procedemento TR306A que estará dispoñible desde o 6 de marzo.
 2. Premer na icona “Tramitar en liña”
 3. Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia (artigo 5.2 da resolución de convocatoria).
 4. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación, asinar e presentar e obter recibo.
 • No caso de solicitudes cubertas a man:
  • prégase claridade nos datos;
  • non esquecer asinar a solicitude;
  • indicar o número de DNI – NIE ou Pasaporte;
 • No caso de identificación co pasaporte, hai que achegar copia coa solicitude (ver artigo 6.a) da Resolución).
 • No caso de presentarse ás probas dos dous niveis de cualificación 2 e 3, so é necesaria unha solicitude.
 • Non solicitar competencias aprobadas en anteriores convocatorias; consultar o “buscador de notas”.

Prazo de solicitudes: ata o 7 de abril de 2021 incluído. Prema para acceder á solicitude. 

Para máis información:

Teléfonos: 981 546 856/ 981 541 562
Correo electrónico: ctb.igcualif@xunta.gal

Documentos relacionados
 • Informe sobre requisitos de acceso aos certificados de profesionalidade
 • Resumo estatístico das 13 convocatorias de competencias clave
 • Calendario 2021 - ver anexo II