Competencias clave

15ª convocatoria de competencias clave para o acceso aos cursos formativos de certificados de profesionalidade

Compártao :

Competencias clave para o ano 2021

Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Resolución do 7 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas para participar nas probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación.

Resolución do 21 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para participar nas probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación

Puntuacións provisionais das probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade

Aviso importante: a través desta páxina web irase actualizando a información e/ou recomendacións que sexan necesarias.

Máis información

Teléfonos: 981 546 856/ 981 541 562
Correo electrónico: ctb.igcualif@xunta.gal

Recordatorio

Segundo a disposición adicional segunda da Resolución do 26 de febreiro do 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación, as circunstancias actuais poderían supor a necesidade de distribuír as persoas participantes por días/portas vinculados á provincia ou área sanitaria á que pertenzan, polo que é preciso ter actualizada a información dos concellos de procedencia. Por este motivo, non se reactivarán as solicitudes presentadas no ano 2020 e polo tanto cómpre que toda persoa que queira participar no procedemento deba realizar unha nova solicitude, conforme ao establecido no artigo 6 da antedita resolución. 

 

Documentos relacionados
  • Informe sobre requisitos de acceso aos certificados de profesionalidade
  • Resumo estatístico das 13 convocatorias de competencias clave
  • Calendario 2021 - ver anexo II
  • Instrución para determinar a titulación requirida ao persoal docente para a impartición de accións formativas de competencias clave